RATCA

EXTRAS DIN STATUTUL RATCA

Controlorii de trafic aerian (CTA) deţin un rol important în asigurarea serviciilor aeriene sigure şi eficiente pentru toţi operatorii aerieni. Considerând majoră contribuţia CTA în aviaţia modernă şi dorind a se implica activ în problemele ce ţin de condiţiile de muncă şi de siguranţa transportului aerian, s-a hotărât [în septembrie 2000] formarea Asociaţiei Profesionale a Controlorilor de Trafic Aerian din România (Romanian Air Traffic Controllers Association – RATCA).

Scopul Asociaţiei este acela de a promova interesele profesionale ale CTA, de a contribui la activităţile din aviaţia civilă care au ca scop îmbunătăţirea siguranţei traficului aerian. Totodată, RATCA îşi va aduce şi aportul la îmbunătăţirea reglementărilor privind standardizarea sistemului de selecţie, pregătire şi promovare a CTA şi a sistemului de acordare şi menţinere a licenţei, potrivit recomandărilor ICAO (International Civil Aviation Organization), normelor şi practicilor din statele membre EUROCONTROL.

Obiectivele Asociaţiei sunt:

  • de a păstra, promova şi îmbunătăţi siguranţa traficului aerian în spaţiul aerian al României;
  • de a participa activ la procesul de formare, instruire si perfecţionare a personalului de trafic aerian;
  • de a păstra, promova şi îmbunătăţi profesionalismul şi competenţa tuturor controlorilor de trafic aerian;
  • de a promova în rândul membrilor săi o concepţie unitară privind rolul şi prestigiul CTA în cadrul aviaţiei civile;
  • de a realiza şi promova Statutul Controlorului de Trafic Aerian din România;
  • de a păstra, promova şi îmbunătăţi drepturile tuturor membrilor săi, în concordanţă cu standardele europene şi internaţionale;
  • de a păstra, promova şi îmbunătăţi poziţia României în comunitatea aviaţiei civile internaţionale (ICAO – International Civil Aviation Organization, ECAC – European Civil Aviation Conference, EUROCONTROL – European Organization for the Safety of Air Navigation etc.);
  • de a păstra, promova şi îmbunătăţi condiţiile de muncă ale tuturor controlorilor de trafic aerian;
  • de a susţine interesele membrilor săi în situaţia unor anchete administrative iniţiate de organele în drept.